"Müzik değişince dans da değişir"

Afrika atasözü

Dünya hızla değişiyor, bizi de değiştiriyor. Bu gürültülü ortamda bazen kendimizi bile duyamaz hale geliyoruz. Oysa ancak kendi müziğimizi dinleyebildiğimizde hayatla ve çevremizle dans edebiliriz. 

Günümüzün karmaşasının yol açtığı sorunlar genellikle psikolojik tedavi gerektirmez. Sadece danışmanlık yaklaşımı da bu sorunların duygusal yönünü göz ardı eder. Koçluk hizmetleri işte tam bu aralıkta devreye girer.

Hakkımda

Ne yapıyorum?

Değişim ve geçiş sürecindeki bireylere, ekiplere ve liderlere destek vermek üzere koçluk yapıyorum. Bu süreçlerde karşılaşılan adaptasyon, direnç, tıkanma gibi zorlukların üstesinden gelmek için duygulara odaklanıyorum ve analitik bir yaklaşımla yaratıcı uygulamaları birleştiriyorum.

 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişim insanlığı ve iş hayatını tamamen dönüştürmeye başladı. Bu dönüşümün içinde liderlik rolü üstlendiğinizde;

 • karar alırken “durup düşünmeye” fırsat bulamadığınızı,

 • insanları yönetme ve sonuç üretme baskısı altında kaldığınızı,​

 • projelerinizi ve ekiplerinizi çok az hazırlık ve destekle yönettiğinizi,

 • eskiye göre daha çok varoluşsal sorunlar yaşadığınızı

 

hissedebilirsiniz. 

Bu noktada size bir çeşit “duygu ve düşünce ortaklığı” öneriyorum. Karşılıklı güvenin oksijenimiz olduğu görüşmelerde siz, sürüş koltuğuna oturursunuz. Ben de sizin yola odaklanmanıza ve hedefinize varmanıza destek olurum.

“Kurumlarda gerçek güç ve enerji, kişilerarası ilişkilerle üretilir. Bu ilişkileri geliştirme kapasitesi ve ilişkilerin kalıpları; fonksiyon, görev, rol ve pozisyonlardan çok daha önemlidir.” 

Meg Wheatley - Örgütsel davranış uzmanı, yönetim danışmanı ve yazar

Ekipler genellikle birbirinden farklı özellikte ve farklı hedefleri olan kişilerden oluşur. Bu durum; kaotik bir yapı ortaya çıkarabilir.

 

Yüksek performanslı ekipler, tesadüfen oluşmaz. Ekip koçluğu yaklaşımımla;

 • bireyler arası ilişkilere ve çatışmalara

 • bireylerin ayırdedici özelliklerine, güçlü yanlarına ve sınırlarına

 

odaklanarak, insanların birlikte sonuç üretme becerilerini geliştirebileceği bir ortam sağlarım.

Kurumlar çalışan bağlılığı programlarına büyük paralar harcamasına rağmen sonuç almakta zorlanmaktadır. ​Çünkü her kurum ve her ekip kendine özgü ve eşsizdir; tepeden inme çabalar yetersiz olur. Mutlu Çalışanlar* yaklaşımı; çok yönlü etkileşimle şu sorulara cevaplar arar:

 • ​Firmanızda ne tür kişiler mevcut?

 • Hangilerinin bağlılığı önemli?

 • Gönülden hissettikleri eksiklik ne?

 

Grup toplantıları, birebir görüşmeler, eğitimler ve anket çalışmalarından oluşan çalışma;

 

 • bağlılık hissini artırır

 • gelişim alanlarını belirler ve yapılacaklara ilişkin karar aldırır

 • diğer bağlılık ve kurum kültürü çalışmalarına girdi sağlar

* “Mutlu çalışanlar” programını 2016'da Coca-Cola'da geliştirdim ve uyguladım.

 
Yazılarım
 • Instagram
 • Black LinkedIn Icon

© 2018 by Hande Arıkan